• สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  • ..

รายงานการเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.8 วันที่ 6 ม.ค. 2559 บริเวณโครงข่ายเขื่อนลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 08.53 น.
รายงานการเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.2 วันที่ 6 ม.ค. 2559 บริเวณโครงข่ายเขื่อนลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 09.19 น.
รายงานการเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.6 ในวันที่ 6 พค. 58 บริเวณอ.เกาะยาว จ.พังงา 
  รายงานการเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.6 ในวันที่ 6 พค. 58 บริเวณอ.เกาะยาว จ.พังงา
  รายงานการเกิดแผ่นดินไหว ร่วมกันกับหน่วยงานที่ร่วมทำ MOU จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน พื้นที่เกิดแผ่นดินไหว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
  รายงานแผ่นดินไหว 12-14 เมษายน 2558
รายงานแผ่นดินไหว 30 มีนาคม 2558

 

116 ปี

116y

 

 

สรุปภารกิจและถอดบทเรียน

pig 01

สารCKO

CKO 62 02 01

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

pr 01

 

pr 02

 

pr 03

 

pr 04

 

pr 05

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.