• สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  • ..

 

ขอเชิญร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (Development of Thailand Effectiveness Index)" (สสธ 787 ลว.27 ก.พ. 2560) 

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 778 ลว.27 ก.พ. 2560)

ขออนุมัติใช้ร่างสัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย (สสธ 777 ลว.27 ก.พ. 2560)

สารCKO

 CKO 01 01

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

pr 01

 

pr 02

 

pr 03

 

pr 04

 

pr 05

ลิขสิทธิ์ © 2561 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.