• สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  • ..

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

1   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด 
สชป.1
2   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 
สชป.1
3   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
สชป.2
4   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
สชป.2
5   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
สชป.3
6   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร
สชป.3
7   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
สชป.3
8   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย
สชป.3
9   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี
สชป.3
10   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง
สชป.4
11   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย
สชป.4
12   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม
สชป.4
13   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงห้วยหลวง
สชป.5
14   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
สชป.5
15   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงห้วยโมง
สชป.5
16   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว
สชป.6
17   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย
สชป.6
18   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง
สชป.7
19   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย
สชป.7
20   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงและรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ
สชป.7

 

21   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง
สชป.8
22   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง
สชป.8
23   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
สชป.9
24   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก
สชป.9
25   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน
สชป.9
26   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์
สชป.9
27   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง
สชป.9
28   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด
สชป.9
29   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
สชป.10
30   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
สชป.10
31   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
สชป.10
32   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
สชป.10
33   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-สาวไห้
สชป.10
34   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
สชป.10
35   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
สชป.10
36   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
สชป.10
37   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
สชป.10
38   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
สชป.10
39   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
สชป.11
40   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร
สชป.11

 

41   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
สชป.11
42   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
สชป.11
43   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน
สชป.11
44   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
สชป.11
45   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 
สชป.11
46   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา
สชป.12
47   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ
สชป.12
48   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว
สชป.12
49   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์
สชป.12
50   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก
สชป.12
51   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร
สชป.12
52   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา 
สชป.12
53   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี
สชป.12
54   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ
สชป.12
55   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา
สชป.12
56   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์
สชป.12
57   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่
สชป.12
58   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
สชป.13
59   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม
สชป.13
60   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม
สชป.13

 

61   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน
สชป.13
62   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
สชป.13
63   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน
สชป.13
64   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
สชป.13
65   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา
สชป.13
66   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน
สชป.13
67   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง
สชป.13
68   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง
สชป.13
69   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
สชป.14
70   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
สชป.14
71   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช
สชป.15
72   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง
สชป.15
73   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน
สชป.15
74   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์
สชป.16
75   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด
สชป.16
76   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี
สชป.17
77   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก(มูโนะ)
สชป.17
78   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา
สชป.17
79   Link   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน
สชป.6

 

116 ปี

116y

 

 

สรุปภารกิจและถอดบทเรียน

pig 01

สารCKO

CKO 62 02 5 01

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

pr 01

 

pr 02

 

pr 03

 

pr 04

 

pr 05

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.