• สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  • ..

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน (ลว.10/10/62)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 11 เดือน (ลว.09/09/62)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน (ลว.06/08/62)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน (ลว.04/07/62)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 8 เดือน (ลว.04/06/62)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 7 เดือน (ลว.02/05/62)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน (ลว.05/04/62)

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน (ลว.08/10/61)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 11 เดือน (ลว.11/09/61)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน (ลว.09/08/61)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 8 เดือน และ 9 เดือน (ลว.09/07/61)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 7 เดือน (ลว.11/05/61)

 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน (ลว.18/04/61)

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 11 เดือน (ลว.11/09/60)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน (ลว.07/08/60)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน (ลว.06/07/60)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 8 เดือน (ลว.06/06/60)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 7 เดือน (ลว.04/05/60)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน (ลว.11/04/60)

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559

- ขอแก้ไขค่าคะแนนสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (สสธ 4454 ลว.02 พ.ย. 2559)

- สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (สสธ.4360/59 ลว.26/10/59)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน (ลว.03/10/59)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 11 เดือน (ลว.04/09/59)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน (ลว.11/08/59)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน (ลว.13/07/59)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 8 เดือน (ลว.10/06/59)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 7 เดือน (ลว.10/06/59)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน (ลว.18/04/59)

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ลว.28/10/58)
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน (ลว.16/11/58)
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 11 เดือน (ลว.14/09/58)
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน (ลว.09/07/58)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 8 เดือน (ลว.12/06/58)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 7 เดือน(ลว.14/05/58)

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน(ลว.10/04/58)  


 
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน (ลว.11/04/57)
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 8 เดือน (ลว.09/06/57)

116 ปี

116y

 

 

สรุปภารกิจและถอดบทเรียน

pig 01

สารCKO

CKO 62 02 5 01

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

pr 01

 

pr 02

 

pr 03

 

pr 04

 

pr 05

ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.