• สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  • ..

Login Form

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยาวิสัยทัศน์องค์กร "เป็นองค์กรนำด้านการสำรวจแบบมืออาชีพ ของกรมชลประทาน" "The Leading Organization of the Royal Irrigation Deparment on Professional Surveys"

ปรัชญา 3S สสธ.

Service Mind จิตบริการ
Standard      งานมาตรฐาน
Success       เสร็จทันเวลา

phoca thumb l 15731

 

ผส.สธ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศภาคสนามตามมาตรฐานงาน พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจด้วยดาวเทียมแบบ RTK และอุปกรณ์ Smartphone สำหรับการทำงานเก็บข้อมูลภาคสนาม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

 

 

เพิ่มเติม

phoca thumb l 20160126 093311 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "ทิศทางการปฏิบัติงานศึกษา สำรวจ ด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำหรับงานเตรียมความพร้อมทางวิศวกรรม เพื่อการงานวางโครงการ งานออกแบบรายละเอียดและงานเผชิญเหตุจากภัยทางน้ำ สำหรับปีงบประมาณ 2559" ณ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

 

อ่านต่อ

 phoca thumb l 12694867 962985167104240 8884009391553474776 o

 " ความสำเร็จ 2 รางวัล special prize และ The best of special prize" 
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในชื่อผลงาน ได้แก่ "นวัตกรรมเครื่องมือสำรวจ ชลประทาน"

 

อ่านต่อ

  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1430/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน (ลว.28 ก.ย. 61)

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1214/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยเขื่อน คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน และคณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน 

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1094/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1688/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน

 คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานย่อยการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

 คำสั่งที่ ๓๔/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (เบื้องต้น) 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ สสธ 2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ สสธ 2559

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานดำเนินการเอง) (ที่ 1026/57 ลว.28/03/57)
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานดำเนินการเอง) (ที่ 1025/57 ลว.28/03/57)
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานดำเนินการเอง) (ที่ 1024/57 ลว.28/03/57)
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (ดำเนินการเอง) (ที่ 916/57 ลว.21/03/57)

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานดำเนินการเอง) (ที่ 909/57 ลว.20/03/57)

อ่านเพิ่มเติม: คำสั่งแต่งตั้ง

ลำดับ  รายการ  ดาวน์โหลด 
 1  ตัวอย่างกรอบข้อมูลรายละเอียดแต่ละส่วนงาน  >>ดาวน์โหลด<<
 2  แบบฟอร์มจองห้องประชุม >>ดาวน์โหลด<<
 3  แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรม >>ดาวน์โหลด<<
4 แบบฟอร์มขออนุมัติขับขี่ยานพาหนะ ของทางราชการ >>ดาวน์โหลด<<
5 รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด >>ดาวน์โหลด<<
6 การใช้แผนที่ออนไลน์ในงานสำรวจ1 >>ดาวน์โหลด<<
7 แผนพัฒนาปรับปรุงองค์การ >>ดาวน์โหลด<<
8 แบบสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พอใจ ของผู้รับบริการ >>ดาวน์โหลด<<
9 แบบฟอร์ม Template >>ดาวน์โหลด<<
10 แบบใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง >>ดาวน์โหลด<<

อ่านเพิ่มเติม: ดาวน์โหลด

หมวดหมู่รอง

survey01

นาย ประทีป  ภักดีรอด

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี
ติดต่อ : 0-2243-6913
เบอร์ภายใน : 2586

116 ปี

116y

 

 

สรุปภารกิจและถอดบทเรียน

pig 01

สารCKO

CKO 62 02 01

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

pr 01

 

pr 02

 

pr 03

 

pr 04

 

pr 05

อื่นๆ

map

how

dkdkdk

r thaiflood

wmsc

warasan

r fb

r tw

สถิติ

120798
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
100
187
450
119453
2978
3928
120798

Your IP: 54.87.18.165
2019-03-20 04:01

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.